Boku no Hero Academia


281,984

ข้อมูลการ์ตูน Boku no Hero Academia

ชื่ออื่นๆ : My Hero Academia

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

เมื่อทุกคนกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษกันหมดซึ่งแน่นอนผู้มีพลังพิเศษพวกเขาก็ต้องมีอาชีพเป็นฮีโร่สิจริงไหม จะเป็นยังไงเมื่อเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฮีโร่แล้วเหล่าอาชญากรซึ่งพวกเขานั้นมีพลังพิเศษกันหมด มิโดริยะ อิสึกุตัวเอกของเรื่องที่ไม่มีพลังพิเศษเลยแต่อยากเป็นฮีโร่อันดับ 1 เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงกันเมื่อคนที่ไม่มีพลังพิเศษอย่างมิโดริมะจะเกิดไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้กลายเป็นฮีโร่ผู้ไม่มีพลังพิเศษ

อ่าน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Boku no Hero Academia, มังงะ Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia TH อัพเดทล่าสุด, Boku no Hero Academia manga, Boku no Hero Academia แปลไทย, Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Boku no Hero Academia ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., My Hero Academia
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 196 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว4713
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 195 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว5336
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 194 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว5414
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 193 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว6460
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 192 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว6088
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 191 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว6369
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 190 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5821
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 189 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5578
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 188 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5966
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 187 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5348
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 186 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว6175
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 185 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6076
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 184 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6362
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 183 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6219
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 182 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6588
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 181 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว6580
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 180 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว6355
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 179 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว6163
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 178 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6277
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 177 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6047
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 176 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6838
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 175 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว6192
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 174 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว5660
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 173 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว6291
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 172 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7172
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 171 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7375
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 170 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว8134
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 169 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว7161
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 168 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6799
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 167 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว7267
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 166 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว8529
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 165 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7998
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 164 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว8183
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 163 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว8834
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 162 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว9194
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 161 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว11932
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 160 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว21353
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 159 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว17860
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 158 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว13570
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 157 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว98309
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 156 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว42791
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 155 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว14979
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 154 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว53613
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 153 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว46372
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 152 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว99092
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 151 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว13796
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 150 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว15729
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 149 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว10903
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 148 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว18550
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 147 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว13433
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 146 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว41853
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 145 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว85379
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 144 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว64858
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 143 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว19853
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 142 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว99397
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 141 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว40680
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 140 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว10974
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 139 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9619
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 138 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9962
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 137 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว10264
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 136 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว13136
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 135 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว13620
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 134 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว13558
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 133 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12893
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 132 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว13211
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 131 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว14103
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 130 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว14711
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 129 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว13476
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 128 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15741
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 127 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15807
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 126 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15587
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 125 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว13406
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 124 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว18056
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 123 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว15442
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 122 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว14813
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 121 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว16388
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 120 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว17695
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 119 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว13962
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 118 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12747
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 117 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12121
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 116 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13558
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 115 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13882
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 114 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว38090
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 113 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว39000
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 112 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15718
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 111 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว18846
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 110 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว18126
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 109 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว17182
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 108 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว18006
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 107 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว18030
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 106 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว18682
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 105 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว18999
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 104 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16984
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 103 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว17538
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 102 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16861
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 101 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว18826
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 100 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว19643
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 99 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว16215
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 98 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว15243
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 97 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว13888
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 96 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว16908
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 95 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว13933
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 94 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว16212
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 93 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว16966
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 92 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว17481
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 91 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว18623
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 90 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว18105
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 89 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว15702
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 88 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว14937
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 87 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว13609
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 86 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว13358
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 85 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14362
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 84 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว15823
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 83 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14933
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 82 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14272
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 81 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว13896
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 80 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว19711
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 79 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14472
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 78 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14263
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 77 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว15922
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 76 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว17028
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 75 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว16203
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 74 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว14158
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 73 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว16765
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 72 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว15043
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 71 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว15427
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 70 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว16670
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 69 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว14928
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 68 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว14403
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 67 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว15547
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 66 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว16109
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 65 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว16659
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 64 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17752
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 63 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว15712
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 62 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว13847
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 61 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว14020
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 60 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว16213
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 59 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13572
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 58 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13573
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 57 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13343
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 56 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว13405
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 55 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว12808
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 54 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11539
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 53 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11017
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 52 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว10761
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 51 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว10027
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 50 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11908
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 49 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว9812
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 48 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว5280
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 47 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว8485
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 46 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว5723
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 45 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว6213
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 44 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว5774
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 43 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว6934
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 42 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว7429
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 41 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13923
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 40 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11086
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 39 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14836
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 38 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14830
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 37 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14182
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 36 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13614
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 35 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10287
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 34 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15298
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 33 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22781
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 32 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20847
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 31 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22123
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 30 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22905
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 29 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21720
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 28 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20957
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 27 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20939
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 26 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20748
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 25 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22680
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 24 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20787
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 23 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20936
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 22 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22020
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 21 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19533
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 20 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21090
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 19 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14603
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 18 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15357
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 17 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15858
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 16 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16317
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 15 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17290
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 14 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18079
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 13 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว16987
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 12 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18231
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 11 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18490
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 10 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20212
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 9 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19177
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 8 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17692
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 7 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18526
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 6 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20048
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 5 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19847
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 4 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20091
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 3 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22359
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 2 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว24455
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว59926

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด