Path A waY


81,518

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย3 ชั่วโมง ที่แล้ว995
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2106
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2214
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2326
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2407
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2765
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2557
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2630
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2366
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3632
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3401
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4336
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว4412
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4230
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4334
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4153
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4113
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4693
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3925
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3706
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3438
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4604
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว6615
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4345
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5432
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5376
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว6192
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5323
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว4956
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5384
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5917
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8064
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7282
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6670
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว7240
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว7392
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6993
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7128
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6345
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7039
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว7011
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6876
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว7209
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6756
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8261
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6997
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว6422
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว9821
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว9076
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8471
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7970
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8377
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8825
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8967
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9084
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7652
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7549
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7701
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว8457
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9964
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9417
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9514
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว10477
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8920
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8803
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว7624
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว8954
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9475
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9637
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว11450
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10552
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10900
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10660
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9515
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10043
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9542
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว8769
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9822
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10094
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9656
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10216
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10924
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10604
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11389
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9902
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9518
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9793
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10861
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12408
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10915
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว15126
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9863
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10663
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10045
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10452
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9632
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9685
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11107
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9842
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11234
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9918
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10916
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11048
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11015
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12444
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12670
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12653
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11869
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว13325
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว13101
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว13859
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว15082
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12779
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว45620

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด