Path A waY


101,504

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว1914
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว2441
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2854
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2782
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4447
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3744
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3181
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3259
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4705
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3862
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3645
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3553
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว3411
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3529
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3488
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4230
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3724
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3612
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3309
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4626
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4431
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5181
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5512
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5186
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5283
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5222
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5096
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5588
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4735
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4534
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4289
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5499
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว7568
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5073
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6223
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6201
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7172
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6131
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว5768
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6229
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6923
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว9188
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว8333
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7823
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8450
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8765
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7529
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8350
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8413
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7585
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8332
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว8305
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว8170
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8566
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8010
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9813
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8220
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว7449
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว11560
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10616
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9795
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9205
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9558
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10092
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10156
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10377
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว8763
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว8637
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว8864
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9934
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11382
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10700
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10839
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11938
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10213
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10125
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว8835
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10248
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10880
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10975
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13019
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11992
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว12543
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12481
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11161
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11752
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11164
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว10220
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11453
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11783
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11349
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11903
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12834
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12403
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13151
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11619
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11141
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11442
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12601
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว14263
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12748
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว17507
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11341
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12176
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11513
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12050
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11085
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11055
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12576
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11154
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12662
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว11319
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12343
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12567
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12655
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว14324
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว14666
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว14725
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13748
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว15320
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว15109
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว16018
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว17427
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว14815
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว53179

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด