Path A waY


107,054

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 130 TH แปลไทย11 ชั่วโมง ที่แล้ว1243
อ่าน Path A waY ตอนที่ 129 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว1563
อ่าน Path A waY ตอนที่ 128 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว3115
อ่าน Path A waY ตอนที่ 127 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2386
อ่าน Path A waY ตอนที่ 126 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2505
อ่าน Path A waY ตอนที่ 125 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2833
อ่าน Path A waY ตอนที่ 124 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3177
อ่าน Path A waY ตอนที่ 123 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3215
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4849
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว4079
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3562
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3573
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว5149
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4322
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4018
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3916
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4676
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3623
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3800
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3718
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4608
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3919
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3782
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3508
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4826
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4630
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5378
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5709
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5406
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5487
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5461
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5284
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5788
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว4922
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว4758
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว4489
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว5736
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7793
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว5246
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6410
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6396
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7366
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว6338
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5973
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว6409
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7112
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว9416
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8552
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8063
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8704
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9004
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว7728
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว8562
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8635
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว7843
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8608
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว8521
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว8409
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว8810
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว8303
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว10131
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว8505
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว7677
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11946
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10965
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10094
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9522
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9836
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10397
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10451
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10684
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว9028
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว8901
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว9137
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10310
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11694
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11030
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11152
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12350
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10588
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10494
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว9111
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว10526
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11179
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว11305
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว13371
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว12364
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12902
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12897
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11517
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12154
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11500
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว10529
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11784
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12132
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11714
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12298
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว13258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12760
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว13520
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11964
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11471
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11804
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12954
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14679
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว13137
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว17928
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11682
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12539
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11838
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12400
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11401
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11374
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12932
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11514
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12971
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว11655
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12674
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12958
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว12993
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14688
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14994
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15119
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14114
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15767
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15502
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว16414
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว17815
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว15200
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว54571

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด