Path A waY


94,985

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 122 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว3348
อ่าน Path A waY ตอนที่ 121 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3033
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2524
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2680
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3856
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3008
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2954
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2922
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3509
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3001
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3088
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3089
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3658
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3266
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว3219
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2946
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4238
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4056
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4922
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5042
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4830
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4875
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4809
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4723
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5240
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4451
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4241
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4007
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5163
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว7237
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4802
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5936
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5917
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6877
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5847
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5482
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5933
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6569
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว8821
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8003
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7426
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8036
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8367
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7130
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7941
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8045
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7231
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7909
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7860
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7715
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว8074
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7552
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว9202
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว7779
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว7102
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว10967
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว10104
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9355
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8765
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว9126
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9629
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9733
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9916
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว8399
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว8248
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว8445
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9392
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10902
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10238
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10407
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11405
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9757
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9673
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว8367
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9851
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10401
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว10528
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว12515
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11531
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว11961
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11891
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10592
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11171
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10577
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว9719
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10867
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11162
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10712
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11280
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12152
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11739
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12486
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11005
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10545
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10918
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12043
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13646
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12091
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว16743
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10861
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11700
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11024
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11538
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10609
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10607
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12157
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10780
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12215
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว10897
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว11924
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12081
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว12088
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13708
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว14003
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว14021
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว13136
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว14633
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว14470
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว15324
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว16631
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว14149
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว50601

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด