Path A waY


90,059

ข้อมูลการ์ตูน Path A waY

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

ในยุคอนาคต มนุษยชาติได้ค้นพบ "The path" เทคโนโลยีที่สามารถส่งคนไปดวงดาวต่างๆได้ทั่วจักรวาล "เรค ไรเซนส์" นักเรียนที่เป็นเหมือนนักเรียนทั่วไปที่มีความฝันว่าจะผ่านการทดสอบและได้มีสิทธิในการเดินทางใน "The Path" โชคชะตากลับทำให้เขาได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทุกอารยธรรม ทุกเผ่าพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของจักรวาลไปตลอดกาล

อ่าน Path A waY, อ่านการ์ตูน Path A waY, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Path A waY, มังงะ Path A waY, Path A waY TH อัพเดทล่าสุด, Path A waY manga, Path A waY แปลไทย, Path A waY ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Path A waY ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Path A waY ตอนที่ 120 TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว1518
อ่าน Path A waY ตอนที่ 119 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว2075
อ่าน Path A waY ตอนที่ 118 END TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว3137
อ่าน Path A waY ตอนที่ 117 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2559
อ่าน Path A waY ตอนที่ 116 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2562
อ่าน Path A waY ตอนที่ 115 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2547
อ่าน Path A waY ตอนที่ 114 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2988
อ่าน Path A waY ตอนที่ 113 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2711
อ่าน Path A waY ตอนที่ 112 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2817
อ่าน Path A waY ตอนที่ 111 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2825
อ่าน Path A waY ตอนที่ 110 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3286
อ่าน Path A waY ตอนที่ 109 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2959
อ่าน Path A waY ตอนที่ 108 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2939
อ่าน Path A waY ตอนที่ 107 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2668
อ่าน Path A waY ตอนที่ 106 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว3969
อ่าน Path A waY ตอนที่ 105 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว3756
อ่าน Path A waY ตอนที่ 104 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4681
อ่าน Path A waY ตอนที่ 103 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4751
อ่าน Path A waY ตอนที่ 102 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4559
อ่าน Path A waY ตอนที่ 101 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4639
อ่าน Path A waY ตอนที่ 100 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4538
อ่าน Path A waY ตอนที่ 99 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4440
อ่าน Path A waY ตอนที่ 98 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4993
อ่าน Path A waY ตอนที่ 97 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4212
อ่าน Path A waY ตอนที่ 96 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4001
อ่าน Path A waY ตอนที่ 95 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว3760
อ่าน Path A waY ตอนที่ 94 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4927
อ่าน Path A waY ตอนที่ 93 (End) TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว6960
อ่าน Path A waY ตอนที่ 92 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4598
อ่าน Path A waY ตอนที่ 91 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5705
อ่าน Path A waY ตอนที่ 90 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5681
อ่าน Path A waY ตอนที่ 89 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6608
อ่าน Path A waY ตอนที่ 88 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5608
อ่าน Path A waY ตอนที่ 87 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว5258
อ่าน Path A waY ตอนที่ 86 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5701
อ่าน Path A waY ตอนที่ 85 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6254
อ่าน Path A waY ตอนที่ 84 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8533
อ่าน Path A waY ตอนที่ 83 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7737
อ่าน Path A waY ตอนที่ 82 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7138
อ่าน Path A waY ตอนที่ 81 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7734
อ่าน Path A waY ตอนที่ 80 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8021
อ่าน Path A waY ตอนที่ 79 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6785
อ่าน Path A waY ตอนที่ 78 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว7587
อ่าน Path A waY ตอนที่ 77 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7707
อ่าน Path A waY ตอนที่ 76 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6913
อ่าน Path A waY ตอนที่ 75 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7598
อ่าน Path A waY ตอนที่ 74 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7568
อ่าน Path A waY ตอนที่ 73 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7428
อ่าน Path A waY ตอนที่ 72 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7776
อ่าน Path A waY ตอนที่ 71 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7252
อ่าน Path A waY ตอนที่ 70 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8854
อ่าน Path A waY ตอนที่ 69 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว7484
อ่าน Path A waY ตอนที่ 68 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว6817
อ่าน Path A waY ตอนที่ 67 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว10486
อ่าน Path A waY ตอนที่ 66 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว9675
อ่าน Path A waY ตอนที่ 65 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8993
อ่าน Path A waY ตอนที่ 64 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8431
อ่าน Path A waY ตอนที่ 63 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว8804
อ่าน Path A waY ตอนที่ 62 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9312
อ่าน Path A waY ตอนที่ 61 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9427
อ่าน Path A waY ตอนที่ 60 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว9575
อ่าน Path A waY ตอนที่ 59 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8103
อ่าน Path A waY ตอนที่ 58 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว7957
อ่าน Path A waY ตอนที่ 57 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว8134
อ่าน Path A waY ตอนที่ 56 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9014
อ่าน Path A waY ตอนที่ 55 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว10493
อ่าน Path A waY ตอนที่ 54 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว9917
อ่าน Path A waY ตอนที่ 53 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว10083
อ่าน Path A waY ตอนที่ 52 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว11046
อ่าน Path A waY ตอนที่ 51 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9429
อ่าน Path A waY ตอนที่ 50 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว9323
อ่าน Path A waY ตอนที่ 49 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว8083
อ่าน Path A waY ตอนที่ 48 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9510
อ่าน Path A waY ตอนที่ 47 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10094
อ่าน Path A waY ตอนที่ 46 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10158
อ่าน Path A waY ตอนที่ 45 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว12098
อ่าน Path A waY ตอนที่ 44 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11156
อ่าน Path A waY ตอนที่ 43 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว11539
อ่าน Path A waY ตอนที่ 42 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11431
อ่าน Path A waY ตอนที่ 41 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10173
อ่าน Path A waY ตอนที่ 40 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10741
อ่าน Path A waY ตอนที่ 39 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10176
อ่าน Path A waY ตอนที่ 38 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว9327
อ่าน Path A waY ตอนที่ 37 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10453
อ่าน Path A waY ตอนที่ 36 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10744
อ่าน Path A waY ตอนที่ 35 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10283
อ่าน Path A waY ตอนที่ 34 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10842
อ่าน Path A waY ตอนที่ 33 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11665
อ่าน Path A waY ตอนที่ 32 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11293
อ่าน Path A waY ตอนที่ 31 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว12045
อ่าน Path A waY ตอนที่ 30 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10571
อ่าน Path A waY ตอนที่ 29 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10110
อ่าน Path A waY ตอนที่ 28 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10472
อ่าน Path A waY ตอนที่ 27 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11582
อ่าน Path A waY ตอนที่ 26 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13147
อ่าน Path A waY ตอนที่ 25 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11619
อ่าน Path A waY ตอนที่ 24 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว16083
อ่าน Path A waY ตอนที่ 23 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10470
อ่าน Path A waY ตอนที่ 22 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11292
อ่าน Path A waY ตอนที่ 21 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10606
อ่าน Path A waY ตอนที่ 20 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11080
อ่าน Path A waY ตอนที่ 19 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10205
อ่าน Path A waY ตอนที่ 18 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10210
อ่าน Path A waY ตอนที่ 17 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11721
อ่าน Path A waY ตอนที่ 16 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10397
อ่าน Path A waY ตอนที่ 15 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11790
อ่าน Path A waY ตอนที่ 14 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว10499
อ่าน Path A waY ตอนที่ 13 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11509
อ่าน Path A waY ตอนที่ 12 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11639
อ่าน Path A waY ตอนที่ 11 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว11611
อ่าน Path A waY ตอนที่ 10 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13170
อ่าน Path A waY ตอนที่ 9 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13433
อ่าน Path A waY ตอนที่ 8 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13399
อ่าน Path A waY ตอนที่ 7 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว12573
อ่าน Path A waY ตอนที่ 6 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13980
อ่าน Path A waY ตอนที่ 5 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13831
อ่าน Path A waY ตอนที่ 4 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว14622
อ่าน Path A waY ตอนที่ 3 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว15878
อ่าน Path A waY ตอนที่ 2 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว13535
อ่าน Path A waY ตอนที่ 1 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว48346

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด