Shingeki no Kyojin: Before the Fall


49,123

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2022
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3404
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว1318
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว1933
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว1174
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2873
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว2889
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3511
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว3708
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว1456
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2526
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3746
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5960
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว3605
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว6110
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5858
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5028
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6402
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว2396
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว3077
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7510
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว7660
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว7877
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8450
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8566
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว8318
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว9967
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว4418
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว4271
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว9926
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว10849
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว14231
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14117
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว9956
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11472
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว9189
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10239
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว10194
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว11551
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว12374
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว13101
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20529
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว14906

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด