ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย
50 ตอนล่าสุด อัพเดทล่าสุด อ่านมากสุด
เรียงตาม A-Z เรื่องที่จบ เรื่องที่ยังไม่จบ
มังงะเรียงตามอัพเดทล่าสุด หน้า 1 ทั้งหมด 7029 เรื่อง
44 นาที ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Want A Taste แปลไทย 15 I Want A Taste
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 12,299 อ่านการ์ตูน มังงะ Martial Legacy แปลไทย 13-19 Martial Legacy
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Plug-in Spirit Ring แปลไทย 36-43 My Plug-in Spirit Ring
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 13,004 อ่านการ์ตูน มังงะ The dungeon master แปลไทย 19 The dungeon master
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Solo Max-Level Newbie แปลไทย 66 Solo Max-Level Newbie
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Villain is here แปลไทย 37 Villain is here
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Opening to Supreme Dantian แปลไทย 66 Opening to Supreme Dantian
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Emperor แปลไทย 112 The Strongest Emperor
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dragon Shepherd แปลไทย 161 Dragon Shepherd
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Invincible at The Start แปลไทย 21 Invincible at The Start
2 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Eternal First Son-in-law แปลไทย 140-141 Eternal First Son-in-law
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Eternal Kingdom (Remake) แปลไทย 1 NEW! Eternal Kingdom (Remake)
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Disciple, Go Down The Mountain and Harm Your Sister แปลไทย 15-16 Disciple, Go Down The Mountain and Harm Your Sister
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Cultivators Bodyguard in The City แปลไทย 69-72 The Cultivators Bodyguard in The City
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Peerless Powerhouse Just Want to Go Home and Farm แปลไทย 5 The Peerless Powerhouse Just Want to Go Home and Farm
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Gikou Taichi no Torikaeshi แปลไทย 25 Gikou Taichi no Torikaeshi
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Tenkaichi - Nihon Saikyou Mononofu Ketteisen แปลไทย 11-13 Tenkaichi - Nihon Saikyou Mononofu Ketteisen
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ En No Shita No Chikaramocha แปลไทย 6.2-7.1 En No Shita No Chikaramocha
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Matchless Emperor เทพอสูรสยบฟ้า แปลไทย 199 Matchless Emperor เทพอสูรสยบฟ้า
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Peerless Doctor in the City แปลไทย 73 Peerless Doctor in the City
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Sorry, I’m A Villain แปลไทย 14 Sorry, I’m A Villain
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ From the Grave and Back แปลไทย 44-45 From the Grave and Back
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The New best All-Rounder in The City แปลไทย 45-46 The New best All-Rounder in The City
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Gangster Boss is 16 Again แปลไทย 46 The Gangster Boss is 16 Again
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Worthless Regression แปลไทย 30 Worthless Regression
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Legend of Star General แปลไทย 46 Legend of Star General
3 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Picked a Mobile From Another World แปลไทย 2 I Picked a Mobile From Another World
4 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ A Transmigrator’s Privilege แปลไทย 27-35 A Transmigrator’s Privilege
4 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Double Click แปลไทย 39-47 Double Click
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Tatakae!-Yoshimura-san! แปลไทย 1-2 NEW! Tatakae!-Yoshimura-san!
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Boku to o gibo-san no himitsu no kankei แปลไทย 1-5 NEW! Boku to o gibo-san no himitsu no kankei
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Blissville แปลไทย 0-7 NEW! Blissville
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Resume แปลไทย 1-9 NEW! Resume
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ His Place แปลไทย 107-108 His Place
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Teacher Lesson แปลไทย 7-15 Teacher Lesson
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Little Master แปลไทย 26 The Little Master
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Elf Who Likes To Be Humiliated  แปลไทย 6-13 Elf Who Likes To Be Humiliated
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Single Again แปลไทย 7 Single Again
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Close Family แปลไทย 21 Close Family
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Neighborhood Celebrity แปลไทย 33 The Neighborhood Celebrity
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Maid Rehabilitation แปลไทย 14 Maid Rehabilitation
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Goddess Conquest แปลไทย 33 Goddess Conquest
20 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ 99 Wooden Stick แปลไทย 7-31 99 Wooden Stick
22 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Villain Demon-in-law แปลไทย 75-94 Villain Demon-in-law
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rinjin Chan Ga Shinpai  แปลไทย 43-44 Rinjin Chan Ga Shinpai
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Sage of the Battle Chakra แปลไทย 1-2 The Sage of the Battle Chakra
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Peach Blossom ราชาดอกไม้อมตะ แปลไทย 246 The Strongest Peach Blossom ราชาดอกไม้อมตะ
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Incomparable Demon King แปลไทย 49-50 Incomparable Demon King
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Operation True Love แปลไทย 22-27 Operation True Love
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Awakening SSS-Rank Skill After A Kiss แปลไทย 39 Awakening SSS-Rank Skill After A Kiss
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 526,504 อ่านการ์ตูน มังงะ Doupo Cangqiong แปลไทย 380-381 Doupo Cangqiong
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Novel’s Extra (Remake) แปลไทย 25-26 The Novel’s Extra (Remake)
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Storm Inn แปลไทย 49-50 Storm Inn
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The World After The End แปลไทย 37-38 The World After The End
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Constellation แปลไทย 52 The Constellation
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Star Instructor Master Baek แปลไทย 37-38 Star Instructor Master Baek
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Heavenly Demon Cultivation Simulation แปลไทย 44-45 Heavenly Demon Cultivation Simulation
23 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Yuri’s Part Time Job แปลไทย 10-11 Yuri’s Part Time Job
24 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Eternal Kingdom แปลไทย 16-17 Eternal Kingdom