Green Worldz


23,508

ข้อมูลการ์ตูน Green Worldz

ชื่ออื่นๆ : GREEN WORLDZ

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ปี 20xx เผ่าพันธุ์พืชได้ปกคลุมและทำลายมนุษยชาติ เหล่าผู้รอดชีวิตได้อาศัยอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดิน เรื่องราวการผจญภัยของนักเรียนนามว่าอากิระจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม..

อ่าน Green Worldz, อ่านการ์ตูน Green Worldz, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Green Worldz, มังงะ Green Worldz, Green Worldz TH อัพเดทล่าสุด, Green Worldz manga, Green Worldz แปลไทย, Green Worldz ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Green Worldz ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., GREEN WORLDZ
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 67 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว6245
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 66 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว4037
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 65 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว3641
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 64 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว4498
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 63 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว4076
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 62 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว5651
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 61 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว6592
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 60 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5712
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 59 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5349
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 58 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4764
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 57 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5028
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 56 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4339
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 55 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5557
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 54 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5470
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 53 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4847
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 52 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5272
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 51 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5384
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 50 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5407
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 49 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5156
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 48 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4698
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 47 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5882
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 46 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5168
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 45 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4794
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 44 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5887
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 43 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4737
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 42 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4182
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 41 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4143
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 40 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5259
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 39 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4951
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 38 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4077
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 37 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4376
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 36 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4361
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 35 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5201
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 34 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4799
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 33 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4526
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 32 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4707
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 31 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5489
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 30 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5270
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 29 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4600
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 28 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5064
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 27 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4713
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 26 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5684
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 25 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5277
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 24 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4189
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 23 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4802
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 22 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5116
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 21 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4985
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 20 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5293
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 19 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6108
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 18 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4748
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 17 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4295
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 16 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5326
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 15 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4807
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 14 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4409
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 13 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5119
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 12 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4621
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 11 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5006
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 10 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว4738
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 9 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5109
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 8 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6409
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 7 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5002
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 6 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5108
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 5 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5377
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 4 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว5245
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 3 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7093
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 2 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8485
อ่าน Green Worldz ตอนที่ 1 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว10860

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด