Shen Yin Wang Zuo


212,681

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว11955
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว9778
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว8888
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว21326
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว15132
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว14179
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12549
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว15351
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว15178
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13845
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14492
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15367
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว16201
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว16351
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15122
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว17589
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16764
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว23448
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว10297
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว31476
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว31057
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว26774
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว27768
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว26773
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว28077
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว28316
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว25962
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว24535
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว26558
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว27048
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว29428
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26679
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว27859
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว26573
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว24861
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว30564
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว46272
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว46272
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว30299
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว34132
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว35930
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว33224
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว35451
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว34155
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29833
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว31089
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว33571
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว31283
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว29210
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว31048
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว31966
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว29501
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว31223
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว31757
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33727
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33241
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว34239
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว32805
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33797
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว37322
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว35147
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว34965
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33096
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33250
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33175
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33451
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว56818
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว27001
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25945
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23782
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23991
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25048
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23032
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23163
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว26216
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25561
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว27556
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว25653
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว25764
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว26594
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว27206
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว28360
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว28748
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว28937
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว29051
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว28794
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว28914
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว25423
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว25324
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว25408
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว28065
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว27879
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว27458
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว28800
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว31225
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว39318
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว31263

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด