Shen Yin Wang Zuo


213,391

ข้อมูลการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2015

เรื่องย่อ :

ในระหว่างที่พวกปีศาจนั้นลุกฮือ แล้วมนุษย์ชาติก็ใกล้สูญพันธุ์ วิหารทั้งหกจึงได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องมนุษย์ชาติ เด็กหนุ่มผู้หนึ่งได้เข้าร่วมที่จะฝึกฝนให้เป็นอัศวินกับวิหารเพื่อที่จะช่วยแม่ของเขาไว้ ในการผจญภัยของเขานั้นเขาจะสามารถที่จะทะยานเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครองบัลลังค์ในยุคที่มีการก่อกวนจากโลกของวิหารและปีศาจได้หรือไม่?

อ่าน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูน Shen Yin Wang Zuo, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shen Yin Wang Zuo, มังงะ Shen Yin Wang Zuo, Shen Yin Wang Zuo TH อัพเดทล่าสุด, Shen Yin Wang Zuo manga, Shen Yin Wang Zuo แปลไทย, Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shen Yin Wang Zuo ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 126.1 (88.1) TH แปลไทย2 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.3 (87.3) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.2 (87.2) TH แปลไทย4 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 125.1 (87.1) TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.3 (86.3) TH แปลไทย6 วัน ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.2 (86.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 124.1 (86.1) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.3 (85.3) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.2 (85.2) TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 123.1 (85.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.3 (84.3) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122.2 (84.2) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 122 (84.1) TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.3 (83.3) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.2 (83.2) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 121.1 (83.1) TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 120 (82) TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว12257
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 119 (81) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว9821
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 118 (80) TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว8932
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 117 (79) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว21359
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 116 (78) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15181
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 115 (77) TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14225
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76.5) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว12576
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 114 (76) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15386
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 113 (75) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15227
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 112 (74) TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว13878
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 111 (73) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14518
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 110 (72) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15395
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 109 (71) TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16242
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 108 (70) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว16377
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 107 (69) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว15165
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 106 (68) TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว17614
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 105 (67) TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว16786
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 104 (66) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว23489
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 103 (65) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว0
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 102 (64) TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10335
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 101 (63) TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว31532
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 100 (62) TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว31122
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 99 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว26822
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 98 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว27828
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 97 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว26814
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 96 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว28124
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 95 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว28357
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 94 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26000
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 93 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว24571
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 92 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว26586
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 91 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว27083
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 90 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว29476
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 89 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว26720
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 88 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว27897
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 87 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว26605
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 86 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว24892
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 84 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว30602
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว46549
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 83 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว46549
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 82 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว30339
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 81 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว34165
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 80 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35988
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 79 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33255
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 78 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว35494
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 76-77 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว34188
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 74-75 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว29864
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 72-73 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31126
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 70-71 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว33604
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 68-69 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31312
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 66-67 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว29234
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 64-65 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31087
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 62-63 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31994
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 60-61 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว29548
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 58-59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว31255
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 56-57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว31779
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 54-55 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33767
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 52-53 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33298
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 50-51 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว34309
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 48-49 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว32860
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 46-47 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33852
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 44-45 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว37370
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 42-43 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว35224
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 40-41 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว35049
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 38-39 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33182
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 36-37 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33303
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 34-35 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33215
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 32-33 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว33492
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 30-31 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว56930
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 29 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว27045
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 28 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว25974
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 27 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว23822
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 26 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว24038
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 25 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว25094
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 24 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว23082
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 23 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว23218
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 22 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว26283
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 21 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว25630
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 20 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว27790
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 19 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว25741
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 18 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว25841
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 17 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว26684
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 16 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว27300
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 15 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว28469
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 14 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว28838
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 13 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว29023
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 12 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว29133
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 11 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว28850
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 10 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว28987
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 9 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว25457
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 8 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว25351
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 7 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว25438
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 6 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว28103
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 5 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว27921
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 4 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว27505
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 3 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว28848
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 2 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว31310
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 1 TH แปลไทย49 เดือน ที่แล้ว39507
อ่าน Shen Yin Wang Zuo ตอนที่ 0 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว31580

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด