World Trigger


172,825

ข้อมูลการ์ตูน World Trigger

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ประตูสู่ต่างมิติได้ถูกเปิดขึ้นมาส่งผลให้สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ปรากฏออกมาอย่างกระทันหันและปกคลุมมนุษยชาติไปด้วยความหวาดกลัว แนวป้องกันแห่งเดียวของโลกคือกลุ่มนักรบลึกลับที่ศึกษาเทคโนโลยีของเหล่าเอเลี่ยนเพื่อใช้เป็นอาวุธในการโต้กลับ!

อ่าน World Trigger, อ่านการ์ตูน World Trigger, อ่านการ์ตูนออนไลน์ World Trigger, มังงะ World Trigger, World Trigger TH อัพเดทล่าสุด, World Trigger manga, World Trigger แปลไทย, World Trigger ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, World Trigger ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน World Trigger ตอนที่ 163 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว21502
อ่าน World Trigger ตอนที่ 162 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10859
อ่าน World Trigger ตอนที่ 161 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11763
อ่าน World Trigger ตอนที่ 160 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11260
อ่าน World Trigger ตอนที่ 159 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11696
อ่าน World Trigger ตอนที่ 158 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว11939
อ่าน World Trigger ตอนที่ 157 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9913
อ่าน World Trigger ตอนที่ 156 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว9444
อ่าน World Trigger ตอนที่ 155 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว10170
อ่าน World Trigger ตอนที่ 154 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9224
อ่าน World Trigger ตอนที่ 153 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว9090
อ่าน World Trigger ตอนที่ 152 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว8737
อ่าน World Trigger ตอนที่ 151 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว8925
อ่าน World Trigger ตอนที่ 150 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว9258
อ่าน World Trigger ตอนที่ 149 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว8268
อ่าน World Trigger ตอนที่ 148 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว8341
อ่าน World Trigger ตอนที่ 147 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว9395
อ่าน World Trigger ตอนที่ 146 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว9789
อ่าน World Trigger ตอนที่ 145 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว10702
อ่าน World Trigger ตอนที่ 144 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว9095
อ่าน World Trigger ตอนที่ 143 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว8947
อ่าน World Trigger ตอนที่ 142 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว9098
อ่าน World Trigger ตอนที่ 141 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว9510
อ่าน World Trigger ตอนที่ 140 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว10059
อ่าน World Trigger ตอนที่ 139 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว9495
อ่าน World Trigger ตอนที่ 138 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว9686
อ่าน World Trigger ตอนที่ 137 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว8545
อ่าน World Trigger ตอนที่ 136 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว9716
อ่าน World Trigger ตอนที่ 135 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว9331
อ่าน World Trigger ตอนที่ 134 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว10499
อ่าน World Trigger ตอนที่ 133 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว10923
อ่าน World Trigger ตอนที่ 132 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว9064
อ่าน World Trigger ตอนที่ 131 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว8937
อ่าน World Trigger ตอนที่ 130 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว9199
อ่าน World Trigger ตอนที่ 129 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว8709
อ่าน World Trigger ตอนที่ 128 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว8760
อ่าน World Trigger ตอนที่ 127 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว10377
อ่าน World Trigger ตอนที่ 126 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว10406
อ่าน World Trigger ตอนที่ 125 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว13321
อ่าน World Trigger ตอนที่ 124 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว11625
อ่าน World Trigger ตอนที่ 123 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว12900
อ่าน World Trigger ตอนที่ 122 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13141
อ่าน World Trigger ตอนที่ 121 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว9700
อ่าน World Trigger ตอนที่ 120 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว9391
อ่าน World Trigger ตอนที่ 119 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8473
อ่าน World Trigger ตอนที่ 118 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8399
อ่าน World Trigger ตอนที่ 117 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8293
อ่าน World Trigger ตอนที่ 116 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7779
อ่าน World Trigger ตอนที่ 115 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว8108
อ่าน World Trigger ตอนที่ 114 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว7154
อ่าน World Trigger ตอนที่ 113 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว7196
อ่าน World Trigger ตอนที่ 112 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว6988
อ่าน World Trigger ตอนที่ 111 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7582
อ่าน World Trigger ตอนที่ 110 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว7648
อ่าน World Trigger ตอนที่ 109 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว6854
อ่าน World Trigger ตอนที่ 108 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว6449
อ่าน World Trigger ตอนที่ 107 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว6627
อ่าน World Trigger ตอนที่ 106 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6874
อ่าน World Trigger ตอนที่ 105 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7016
อ่าน World Trigger ตอนที่ 104 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7035
อ่าน World Trigger ตอนที่ 103 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7197
อ่าน World Trigger ตอนที่ 102 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7101
อ่าน World Trigger ตอนที่ 101 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7019
อ่าน World Trigger ตอนที่ 100 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7568
อ่าน World Trigger ตอนที่ 99 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6454
อ่าน World Trigger ตอนที่ 98 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6142
อ่าน World Trigger ตอนที่ 97 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6517
อ่าน World Trigger ตอนที่ 96 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6173
อ่าน World Trigger ตอนที่ 95 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6200
อ่าน World Trigger ตอนที่ 94 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6258
อ่าน World Trigger ตอนที่ 93 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6453
อ่าน World Trigger ตอนที่ 92 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6551
อ่าน World Trigger ตอนที่ 91 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6819
อ่าน World Trigger ตอนที่ 90 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7173
อ่าน World Trigger ตอนที่ 89 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6898
อ่าน World Trigger ตอนที่ 88 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6916
อ่าน World Trigger ตอนที่ 87 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6764
อ่าน World Trigger ตอนที่ 86 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6420
อ่าน World Trigger ตอนที่ 85 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6338
อ่าน World Trigger ตอนที่ 84 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6266
อ่าน World Trigger ตอนที่ 83 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6619
อ่าน World Trigger ตอนที่ 82 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6765
อ่าน World Trigger ตอนที่ 81 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6947
อ่าน World Trigger ตอนที่ 80 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6689
อ่าน World Trigger ตอนที่ 79 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6544
อ่าน World Trigger ตอนที่ 78 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6289
อ่าน World Trigger ตอนที่ 77 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6419
อ่าน World Trigger ตอนที่ 76 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6661
อ่าน World Trigger ตอนที่ 75 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6322
อ่าน World Trigger ตอนที่ 74 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6683
อ่าน World Trigger ตอนที่ 73 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6599
อ่าน World Trigger ตอนที่ 72 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6617
อ่าน World Trigger ตอนที่ 71 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6265
อ่าน World Trigger ตอนที่ 70 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7002
อ่าน World Trigger ตอนที่ 69 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6051
อ่าน World Trigger ตอนที่ 68 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6278
อ่าน World Trigger ตอนที่ 67 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6494
อ่าน World Trigger ตอนที่ 66 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6270
อ่าน World Trigger ตอนที่ 65 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6355
อ่าน World Trigger ตอนที่ 64 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6564
อ่าน World Trigger ตอนที่ 63 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6445
อ่าน World Trigger ตอนที่ 62 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6046
อ่าน World Trigger ตอนที่ 61 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6396
อ่าน World Trigger ตอนที่ 60 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6569
อ่าน World Trigger ตอนที่ 59 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6066
อ่าน World Trigger ตอนที่ 58 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6508
อ่าน World Trigger ตอนที่ 57 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6151
อ่าน World Trigger ตอนที่ 56 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6173
อ่าน World Trigger ตอนที่ 55 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6473
อ่าน World Trigger ตอนที่ 54 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6474
อ่าน World Trigger ตอนที่ 53 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6486
อ่าน World Trigger ตอนที่ 52 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6285
อ่าน World Trigger ตอนที่ 51 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6971
อ่าน World Trigger ตอนที่ 50 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6159
อ่าน World Trigger ตอนที่ 49 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6276
อ่าน World Trigger ตอนที่ 48 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6338
อ่าน World Trigger ตอนที่ 47 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6452
อ่าน World Trigger ตอนที่ 46 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6524
อ่าน World Trigger ตอนที่ 45 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6726
อ่าน World Trigger ตอนที่ 44 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6497
อ่าน World Trigger ตอนที่ 43 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6559
อ่าน World Trigger ตอนที่ 42 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6527
อ่าน World Trigger ตอนที่ 41 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6903
อ่าน World Trigger ตอนที่ 40 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6945
อ่าน World Trigger ตอนที่ 39 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6434
อ่าน World Trigger ตอนที่ 38 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6623
อ่าน World Trigger ตอนที่ 37 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6645
อ่าน World Trigger ตอนที่ 36 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6485
อ่าน World Trigger ตอนที่ 35 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6549
อ่าน World Trigger ตอนที่ 34 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6418
อ่าน World Trigger ตอนที่ 33 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6537
อ่าน World Trigger ตอนที่ 32 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6345
อ่าน World Trigger ตอนที่ 31 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6802
อ่าน World Trigger ตอนที่ 30 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6593
อ่าน World Trigger ตอนที่ 29 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6235
อ่าน World Trigger ตอนที่ 28 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6255
อ่าน World Trigger ตอนที่ 27 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6207
อ่าน World Trigger ตอนที่ 26 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6517
อ่าน World Trigger ตอนที่ 25 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6159
อ่าน World Trigger ตอนที่ 24 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6178
อ่าน World Trigger ตอนที่ 23 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6222
อ่าน World Trigger ตอนที่ 22 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6489
อ่าน World Trigger ตอนที่ 21 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6581
อ่าน World Trigger ตอนที่ 20 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6951
อ่าน World Trigger ตอนที่ 19 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว6719
อ่าน World Trigger ตอนที่ 18 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7021
อ่าน World Trigger ตอนที่ 17 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7012
อ่าน World Trigger ตอนที่ 16 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7123
อ่าน World Trigger ตอนที่ 15 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7334
อ่าน World Trigger ตอนที่ 14 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7086
อ่าน World Trigger ตอนที่ 13 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7456
อ่าน World Trigger ตอนที่ 12 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว7580
อ่าน World Trigger ตอนที่ 11 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8115
อ่าน World Trigger ตอนที่ 10 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8403
อ่าน World Trigger ตอนที่ 9 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8021
อ่าน World Trigger ตอนที่ 8 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8185
อ่าน World Trigger ตอนที่ 7 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8384
อ่าน World Trigger ตอนที่ 6 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8686
อ่าน World Trigger ตอนที่ 5 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8508
อ่าน World Trigger ตอนที่ 4 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว8537
อ่าน World Trigger ตอนที่ 3 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว10270
อ่าน World Trigger ตอนที่ 2 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว13087
อ่าน World Trigger ตอนที่ 1 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว31310

แสดงความคิดเห็น

อัพเดตล่าสุด